Tarkastuslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Mirka Kovalainen ja Ulla Montell.

Päätös

Valittiin Asta Juntunen ja Mirka Kovalainen pöytäkirjantarkastajiksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.