Tarkastuslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Osallistuminen arviointikertomuskilpailuun

TUUDno-2020-1948

Perustelut

KPMG järjestää kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille vuoden arviointikertomus -kilpailun. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa ja voittajat valitsee KPMG:n ulkopuolinen tuomaristo. Kilpailun tulokset julkistetaan KPMG:n järjestämässä arviointiseminaarissa 4. - 5.11.2020 Helsingissä. Seminaarissa käsitellään monipuolisesti tarkastuslautakuntien toiminnan kannalta ajankohtaisia teemoja, kuten kuntatalouden tilaa.

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta keskustelee osallistumisesta arviointikertomuskilpailuun.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • osallistua KPMG:n arviointikertomuskilpailuun
  • pyytää KPMG:ltä palautetta vuoden 2019 kertomuksesta asiantuntijan palautekäynnin muodossa.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.