Tarkastuslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.