Tarkastuslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen aluksi tarkastuslautakunta tutustui kunnantalon tiloihin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.