Tarkastuslautakunta, kokous 21.6.2022

§ 64 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksy 2022

TUUDno-2022-1409

Perustelut

Hallintosäännön (107 §) toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, jos puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Lautakunta päättää syksyn kokousaikataulusta.

Päätös

Lautakunta päätti elokuun kokouksesta 22.8 klo 17.30


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.