Tarkastuslautakunta, kokous 21.6.2022

§ 62 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jari Räsänen ja Nina Salmela. 

 

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jari Räsänen ja Johanna Seesaro.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.