Tarkastuslautakunta, kokous 21.6.2022

§ 63 Arviointikertomus 2021

TUUDno-2022-704

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunta on kunnanvaltuuston asettama lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on kuntalain 121 § mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan arviointityön tulokset kootaan keväisin arviointikertomukseen, joka käsitellään valtuustossa samassa kokouksessa kuin edellisen vuoden tilinpäätös.
 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen 2021 laatimisesta
 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti arviointikertomuksen 2021 laatimisesta

Ehdotus

Esittelijä

Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2021 laatimista.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2021 laatimista.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2021 laatimista.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2021 laatimista.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Räsänen, jari.rasanen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2021 laatimista.

Päätös

Merkitään tiedoksi Jussi Salosen esteellisyys arviointiin ennen 16.8.2021 periodia.

Puheenjohtaja poistui klo 17.58. Poissaolon ajan varapuheenjohtaja Jari Räsänen oli puheenjohtaja.

Puheenjohtaja saapui 18.19 ja jatkaa puheenjohtoa.

Ylimääräinen kokous päätettiin pitää 25.5 klo 17 Kokouksessa käydään arviointikertomus.

Perustelut

Arviointikertomuksen läpikäynti aihealueittain—lautakunnan kommentit.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2021 laatimista

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

 • jatkaa materiaalin valmistelua esille nostettujen huomioiden pohjalta
 • viimeistellä arviointikertomuksen 31.5.2022 kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2021 laatimista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen 2021 laatimista.

Perustelut

Tarkastuslautakunta päättää tässä kokouksessaan Tuusulan kunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen hyväksymisestä. Tarkastuslautakunta on aiemmin todennut Jussi Salosen esteellisyyden ajalta ennen 16.8.2021 (apulaispormestari, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, konsernijaoston jäsen ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja) ja Jari Räsäsen 16.8.2021 alkaen (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varapuheenjohtaja).

Koska Salonen on lautakunnan puheenjohtaja ja Jari Räsänen varapuheenjohtaja, lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan johtamaan arviointikertomuksen hyväksymistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan käsittelyn osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Ketvel, marko.ketvel@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää 

 • valita keskuudestaan puheenjohtajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan käsittelyn osalle
 • hyväksyä vuoden 2021 arviointikertomuksen
 • toimittaa arviointikertomuksen jäsenille välittömästi allekirjoitettavaksi sähköisesti
 • hyväksyä, että tekstissä havaitut mahdolliset kirjoitus- ja muut tekniset virheet sekä taitto voidaan korjata
 • todeta, ettei Jussi Salonen eikä Jari Räsänen ole osallistuneet arviointiin niiltä osin kuin ovat esteellisiä
 • jättää arviointikertomuksen vuodelta 2020 valtuuston käsiteltäväksi
 • ehdottaa, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja suosituksista toimialojen ja hallituksen selvitykset
 • että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
 • että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi tässä kokouksessa.


 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti 

 • hyväksyä vuoden 2021 arviointikertomuksen
 • toimittaa arviointikertomuksen jäsenille välittömästi allekirjoitettavaksi sähköisesti
 • hyväksyä, että tekstissä havaitut mahdolliset kirjoitus- ja muut tekniset virheet sekä taitto voidaan korjata
 • jättää arviointikertomuksen vuodelta 2021 valtuuston käsiteltäväksi
 • ehdottaa, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja suosituksista toimialojen ja hallituksen selvitykset
 • että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
 • että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi tässä kokouksessa.

todettiin, ettei Jussi Salonen eikä Jari Räsänen ole osallistuneet arviointiin niiltä osin kuin ovat esteellisiä

Perustelut

Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomus 2021 valmisteluprosessia

Ehdotus

Esittelijä

 • Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomus 2021 valmisteluprosessia

Päätös

Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomus 2021 valmisteluprosessia.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.