Tarkastuslautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tuusulan kunnan tarkastussuunnitelma 2021

TUUDno-2021-2362

Perustelut

Tuusulan kunnan päävastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Juha Huuskonen esittelee lautakunnille tarkastussuunnitelman tilikaudelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

  • Juha Huuskonen esitteli tarkastussuunnitelman tilikaudelle 2021. Samalla Juha Huuskonen kävi lävitse tarkastuslautakunnan ja kunnan tilintarkastajien välistä työnjakoa ja tapoja toimia. Lautakunta kävi vilkkaan keskustelun aihepiiristä.

 

  • Lautakunta merkitsi tarkastussuunnitelman tilikaudelle 2021 tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.