Tarkastuslautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mäkinen Sakari ja Nuutinen Annina.

 

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mäkinen Sakari ja Nuutinen Annina.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.