Tarkastuslautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Muut asiat

Perustelut

Mahdolliset muut asiat.

Päätös

  • Käytiin keskustelua käydystä koulutuksesta. 
  • Keskusteltiin käyttöön odettavasta työskentelyalustasta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.