Tarkastuslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mirka Kovalainen ja Asta Juntunen.

 

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Timo Huhtaluoma ja Asta Juntunen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.