Tarkastuslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Muut asiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 26.4.2021 klo 18.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.