Tarkastuslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Arviointikertomus 2020

TUUDno-2021-508

Aikaisempi käsittely

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  • arviointikertomuksen 2020 laatimisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • jatkaa arviointikertomuksen 2020 laatimista. 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  • arviointikertomuksen 2020 laatimisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • jatkaa arviointikertomuksen 2020 laatimista
  • että arviointikertomuksen laatimisen käsittelyä jatketaan tulevissa kokouksissa 6.4., 20.4. ja 4.5.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  • jatkaa arviointikertomuksen 2020 laatimista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • jatkaa arviointikertomuksen 2020 laatimista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  • jatkaa arviointikertomuksen 2020 laatimista.
     

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen 2020 laatimista.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.