Tarkastuslautakunta, kokous 15.9.2020

§ 53 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Annina Nuutinen ja Tuija Riola