Tarkastuslautakunta, kokous 15.9.2020

§ 54 Kunnan talouden tila ja vuoden 2021 budjettiesitys

Perustelut

Talousjohtaja Markku Vehmas selostaa kokouksessa kunnan talouden tilaa ja vuoden 2021 budjettiesitystä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.