Tarkastuslautakunta, kokous 12.2.2024

§ 14 Sidonnaisuusilmoitusten tarkastaminen

TUUDno-2023-117

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aila Toivonen, hallintopalvelusihteeri

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet Marita Hagman ja Piia Lakkapää-Hemmi.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla asiaselostuksessa mainitut sidonnaisuusilmoitukset
 • toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

---

Avattuaan asiasta keskustelun puheenjohtaja ilmoitti, että esityslistan lähettämisen jälkeen sidonnaisuusilmoituksen on antanut myös Larissa Aksinovits ja ehdotti, että myös hänen ilmoitus hyväksytään.
Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla Marita Hagmanin, Piia Lakkapää-Hemmin ja Larissa Aksinovitsin sidonnaisuusilmoitukset
 • toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

 

Larissa Aksinovits poistui esteellisenä kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen on antanut Outi Huusko.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla asiaselostuksessa mainitun sidonnaisuusilmoituksen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen on antanut Pirjo Sirèn, Jari Räsänen ja Kalle Ikkelä. 
 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla asiaselostuksessa mainitut sidonnaisuusilmoitukset
 • toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Jari Räsänen ilmoitti olevansa hallintolain 28.1 pykälän kohdan 1 mukaisesti esteellinen (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen on antanut Jukka Heinänen, Sanna Kervinen, Kim Kiuru, Topi Korpinen, Satu Kuivasto, Merja Laitinen, Piia Lakkapää-Hemmi, Kai Lange, Leena Saukko, Mira Lehtinen, Arto Lindberg, Karita Mäensivu, Liisa Palvas, Ulla Rosenqvist, Kristiina Salo, Mika Timonen ja Anna Yltävä. 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla asiaselostuksessa mainitut sidonnaisuusilmoitukset
 • toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla asiaselostuksessa mainitut sidonnaisuusilmoitukset
 • toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen on antanut Outi Huusko, Aila Koivunen, Aune Savolainen, Antti Seppälä, Markku Vehmas ja Cecilia Veikkolainen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla asiaselostuksessa mainitut sidonnaisuusilmoitukset
 • toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.