Tarkastuslautakunta, kokous 12.2.2024

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Asiat käsiteltiin järjestyksessä: 11-12, 16, 13-15.