Rakennusvalvontajaosto, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Muut asiat

Päätös

  • Kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka esittäytyi jaostolle.
  • Johanna Aho esitteli rakennusvalvontajaoston toimintaa, sekä rakennusvalvonnan työtilannetta

Jaosto keskusteli yleisesti kaava-asioista.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.