Rakennusvalvontajaosto, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ilmoitusasiat

Perustelut

Velvoitusasia, rakennusvalvontajaosto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

Päätös

Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.