Rakennusvalvontajaosto, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivö Kuusisto, paivo.kuusisto@luottamus.tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Pasi Huuhtanen ja Anne Vähätalo.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Pasi Huuhtanen ja Anne Vähätalo.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.