Rakennusvalvontajaosto, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Muut asiat

Perustelut

Rakennusvalvontajaosto keskusteli

  • ympäristöasioista
  • ensi vuoden jaoston kokousjärjestelyistä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.