Rakennusvalvontajaosto, kokous 6.6.2024

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jessica Leppo ja Timo Huhtaluoma.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jessica Leppo ja Mika Timonen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.