Rakennusvalvontajaosto, kokous 6.6.2024

§ 13 Muut asiat

Päätös

Rakennusvalvontajaosto keskusteli:

  • lautakuntien yhteisestä syyskuun seminaarista
  • rakennusjärjestyksen uudistamisesta.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.