Rakennusvalvontajaosto, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Muut asiat

Perustelut

Hyvinvointikertomus 2017 - 2018 ja -suunnitelma 2019 - 2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaosto päättää merkitä tiedoksi

  • Hyvinvointikertomuksen 2017 - 2018 ja -suunnitelman 2019 - 2021

Päätös

Rakennusvalvontajaosto päätti merkitä tiedoksi

  • Hyvinvointikertomuksen 2017 - 2018 ja -suunnitelman 2019 - 2021