Rakennusvalvontajaosto, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

---

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat poissa. Kokousjäsenet valitsevat kokoukselle puheenjohtajan.

Keskustelun avaamisen jälkeen Riitta Nybäck esitti puheenjohtajaksi Klaus Koivusta. Ei vastaehdotuksia.

Päätös

Klaus Koivunen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.