Rakennusvalvontajaosto, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lasse Ketoja, rakennustarkastaja, lasse.ketoja@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matilda Kivinen ja Mika Timonen.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Matilda Kivinen ja Mika Timonen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.