Rakennusvalvontajaosto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Rakennusvalvontajaoston kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2022

TUUDno-2021-2718

Perustelut

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi rakennusvalvontajaoston kokouksessa pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymisen asti. Edellä mainittujen lisäksi on entisen käytännön mukaisesti syytä sallia myös kuntakehitysjohtajalle läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaosto päättää, että

  • viranhaltijoista rakennusvalvontajaoston kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijä johtava rakennustarkastaja ja pöytäkirjanpitäjä sekä tarvittaessa asiantuntijana rakennustarkastaja (johtavan rakennustarkastajan varamies) sekä kuntakehitysjohtaja
  • esittelijällä sekä rakennusvalvontajaoston puheenjohtajalla on lisäksi oikeus kutsua kokouksiin asiakohtaisia asiantuntijoita.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kasvun ja ympäristön henkilöstö, kirjaamo, kunnanhallitus, kunnan johtoryhmä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.