Rakennusvalvontajaosto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Rakennusvalvontajaoston kokoukset vuonna 2022

TUUDno-2021-2717

Perustelut

Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi ja enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Rakennusvalvontajaosto päättää kokoontua vuonna 2022 pääsääntöisesti alla mainittuina torstaipäivinä klo 17.00. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin kokouskutsun yhteydesssä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

 Rakennusvalvontajaosto päättää

 • kokoontua vuonna 2022 pääsääntöisesti torstaisin klo 17.00 seuraavasti:
  • to 27.1.2022
  • ke 16.2.2022
  • to 24.3.2022
  • to 21.4.2022
  • to 12.5.2022
  • to 23.6.2022
  • to 28.8.2022
  • to 22.9.2022
  • ke 28.9.2022 lautakuntien yhteisseminaari
  • to 13.10.2022
  • to 17.11.2022
  • to 15.12.2022
    
 • että kokouskutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan sekä tarvittaessa tarkemman kokouspaikkatiedon, lähetetään lautakunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille, esittelijöille, valmistelijoille, tarkastuslautakunnan lautakuntakummeille, nuorisovaltuuston ja kunnanhallituksen edustajille lautakunnassa, pormestarille, apulaispormestareille, kansliapäällikölle
   
 • että kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetään Tuusulan hallintosäännön 109 §:n mukaisesti sähköisesti
   
 • että esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös Tuusulan kunnan kotisivulla (www.tuusula.fi) hallintosäännön 110 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo, kunnanhallitus, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kasvu ja ympäristö henkilöstö, kuntakehityslautakunta, tekninen lautakunta, rakennusvalvontajaosto, Tusuulan vesi, tuusinfo, Tuusulan kunnan verkkosivut, kunnan johtoryhmä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.