Rakennusvalvontajaosto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mika Timonen ja Matilda Kivinen.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mika Timonen ja Matilda Kivinen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.