Rakennusvalvontajaosto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Muut asiat

Perustelut

Jaosto keskusteli mahdollisista tulevista käsiteltävistä asioista.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.