Rakennusvalvontajaosto, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Muut asiat

Päätös

Rakennusvalvontajaosto keskusteli:

  • rakennuslupien käsittelyajoista

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.