Rakennusvalvontajaosto, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

TUUDno-2020-2348

Perustelut

Rakennusvalvontajaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • KHO:n ratkaisu valituslupa-asiassa, Carunan putkitusasia
  • KHO:n päätös H.G Paloheimo Oy:n maisematyöluvasta

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, johanna.aho@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Rakennusvalvontajaosto merkitsi asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.