Rakennusvalvontajaosto, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Rakennusvalvontajaoston vuoden 2018 laskujen hyväksyjät

Perustelut

Rakennusvalvonnan laskujen hyväksyjinä ovat toimineet vuonna 2017 kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen, johtava rakennustarkastaja Kaisa Seuna ja rakennustarkastaja Johanna Aho

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaosto päättää hyväksyä

  • rakennusvalvonnan laskujen hyväksyjiksi vuonna 2018 kuntakehitysjohtaja Marko Härkösen, johtavan rakennustarkastaja Kaisa Seunan ja rakennustarkastaja Johanna Ahon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.