Rakennusvalvontajaosto, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Rakennusvalvontajaoston kokoukset vuonna 2018

Perustelut

Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaosto päättää kokoontua vuoden 2018 aikana seuraávasti:

tiistai        6.2.

tiistai        6.3.

tiistai        3.4.

tiistai        8.5.

tiistai        5.6.

tiistai        4.9.

tiistai        2.10

tiistai        6.11.

tiistai        11.12.

Kokoukset pidetään kunnatalolla klo 17.00 alkaen.

Sähköinen kutsu sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.