Rakennusvalvontajaosto, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Muut asiat

Perustelut

- Keskusteltiin kiinteistön 858-416-3-101, Jokelantie 312, toimenpidelupahakemuksesta

- Tielautakunnan koulutus 18.1.2018 Forssassa klo 9.00-15.30.