Rakennusvalvontajaosto, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kiinteistön 858-405-3-308-M601 pakoteasian loppuunsaattaminen

TUUDno-2017-852

Valmistelija

  • Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Esteellisyys

  • Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.