Nimistötoimikunta, kokous 9.3.2022

§ 11 Seuraava kokous

Päätösehdotus

Seuraavavn kokous ehdotetaan pidettäväksi 12.5.2022 klo 14.