Nimistötoimikunta, kokous 9.3.2022

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Liisa Kirves ja Jukka Lehtonen.