Nimistötoimikunta, kokous 9.3.2022

§ 8 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.