Nimistötoimikunta, kokous 9.3.2022

§ 10 Hyrylän palvelukeskuksen nimi

Valmistelija

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Hyrylän keskustaan rakentuvalle uudelle liike- ja palvelukeskukselle etsittiin ehdotuksia nimeksi 10.1. - 6.2.2022. Verkkokyselyssä  ehdotuksia nimeksi saatiin 867 ja ääniä ehdotuksille annettiin yli 17 600  kappaletta. Pelillisessä verkkokyselyssä osallistuja näki ensin muiden ehdotuksia, joita saattoi kannattaa tai hylätä, ja sitten lisätä oman ehdotuksensa.

Ohjeena nimien ehdottajille oli:

  • Nimen on oltava tarkoituksenmukainen, helppokäyttöinen ja täytettävä vaatimukset asiallisesta, selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä.
  • Hyvä nimi on helppo muistaa, kirjoittaa, taivuttaa ja ääntää.
  • Hyvä virallinen nimi kertoo selvästi kohteestaan, on lyhyt, asiallinen ja ymmärrettävä
  • Elossa oleviin henkilöihin viittaavia nimiä ei tule käyttää.
  • Järjestäjä ei sitoudu valitsemaan kohteen nimeksi kilpailusta saatua nimiehdotusta ja pidättää oikeuden suunnitella kohteen lopullinen nimi hyödyntämällä ja muokkaamalla kilpailuun lähetettyjä nimiehdotuksia.

Liitteenä olevassa tiedostossa on nimikilpailussa saadut ehdotukset. Tiedostossa on kaksi alalehteä, joista ”Alkuperäinen” sisältää muokkaamattoman luettelon kaikista vastauksista ja ”Sortattu” on muodostettu niin, että ehdotukset on lajiteltu näyttöjenmäärän ja valintojen järjestyksessä. Tältä alalehdeltä on poistettu ne, jotka eivät olleet saaneet valintoja, tuplat, hyvin samankaltaiset ja jo olemassa olevat paikannimet (esim. Koskenmäki, Rantatie). Taulukossa oleva winrate-sarake kertoo, monessa nimiehdotusten vastakkainasettelussa ko. ehdotus on voittanut.

Nimistötoimikunta voi tehdä ehdotuksen palvelukeskuksen nimeämisestä. Päätöksen nimestä tekee rakennuksen tuleva omistaja NREP Oyj.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Nimistötoimikunta käytyään keskustelun vaihtoehdoista tekee ehdotuksen Hyrylän palvelukeskuksen nimeksi.