Nimistötoimikunta, kokous 12.5.2022

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jukka Lehtonen ja Maija Malmlund.