Nimistötoimikunta, kokous 12.5.2022

§ 19 Mattila II ( kaava nro 3648 ) nimistön suunnittelua

Valmistelija

  • Vili Lustman, asemakaavasuunnittelija, vili.lustman@tuusula.fi

Perustelut

Mattila II (nro. 3648) -asemakaavahankkeen nimistön alustava ideointi

Asemakaava sijoittuu Hyrylän keskustan koillispuolelle, Mattilan asuinalueen tuntumaan. OAS-alueen pinta-ala on noin 44 ha ja sen mitta pituussuunnassa noin 1500 m. Alue käsittää Mattilan asuinalueen lounaisreunan, ns. Saksan alueen peltoalueita, sekä yksittäisiä rakennettuja kortteleita ja asuinaluetta rajaavia metsäalueita. 

Asemakaavan tavoitteena on pientaloalueen laajentaminen. Alue sijaitsee liikenteellisesti sekä sijaintinsa puolesta otollisella alueella, lähellä Hyrylän, sekä Keravan palveluita. Tuusulan pormestariohjelman 2021 - 2025 hengessä aluetta suunnitellaan pientalovaltaisena, mutta tiiviinä asuinalueena.

Mattila II:n asemakaavaa varten pitäisi aloittaa alustava nimistönsuunnitelu. Alustavan arvion mukaan nimistötarve tulisi olemaan 1 kpl. paikallinen kokoojakatu, n. 8 kpl. tonttikatuja sekä n. 3 kpl puistoja. Vaikka Koillis-Hyrylään sijoittuva Tuusulan itäväylän jatke ei kuulu varsinaisesti kaava-alueelle, myös sen lopullisen nimen ideointi olisi aloitettava.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Päätösehdotus päätetään kokouksessa.