Nimistötoimikunta, kokous 12.5.2022

§ 17 Mahlamäentieltä lähtevän pistokkaan nimeäminen

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Mahlamäentieltä lähtevä pistokas on yli kilometrin pituinen ja sen varrella olevien rakennuksien osoitteet ovat Mahlamäentiellä.

Kuntaliiton suositusten mukaan tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle rakennetulle kiinteistölle, tulee pääsääntöisesti nimetä omalla nimellään.

 

Klaus Winqvist on pyytänyt nimistötoimikuntaa nimeämään pistokkaan. Pyynnössä esitetään pistokkaan nimeksi Alhontietä, se nimi on kuitenkin jo käytössä Mäntsälässä.

Päätös

Nimistötoimikunta päättää uuden nimen, joka ei ole käytössä samalla pelastustoimialueella.