Nimistötoimikunta, kokous 12.5.2022

§ 13 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.