Nimistötoimikunta, kokous 12.5.2022

§ 18 Focus-alueen nimistö

Valmistelija

  • Petteri Puputti, kaavasuunnittelija, petteri.puputti@tuusula.fi

Perustelut

Focus on Etelä-Tuusulaan suunniteltavan uuden yritysalueen toteuttamiseen ja kehittämiseen tähtäävä aluekehitysprojekti. Focus-alue sijoittuu lähelle Vantaan rajaa, Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle, Tuusulanväylän ja tulevan Kehä IV:n varteen. Alueen suuri mittakaava, hyvät liikenneyhteydet ja sijainti pääkaupunkiseutuun nähden tekevät siitä ainutlaatuisen kehittämiskohteen osana laajempaa lentokenttäkokonaisuutta.

Focus-alueen asemakaavoitus on vireillä, mutta kaavasuunnittelun jatkaminen edellyttää laaja-alaisempaa yleissuunnittelua, jolla tarkennetaan ja ajanmukaistetaan aiemmin osayleiskaavassa tehtyjä suunnitteluratkaisuja. Suunnittelussa esitetään alueen pääliikenneratkaisut ja keskeinen katuverkko ja otetaan kantaa mm. Kehä IV:n liittymäjärjestelyihin, alueen poikki kulkevan rinnakkaiskadun linjaukseen sekä liikenneratkaisujen vaiheittaiseen toteutukseen. Yleissuunnitelma ei ole virallinen kaavataso, mutta se toimii laadittavien asemakaavojen selvitysaineistona. Suunnittelutyö on käynnissä.

Focus-alueen toteuttaminen tulee muokkaamaan merkittävästi niin rakentamattoman kuin rakentuneenkin alueen maankäyttöä, joten alueella on tarvetta uudelle nimistölle sekä mahdollisesti olemassa olevan nimistön päivittämiselle. Nimistön alustava ideointi aloitettiin nimistötoimikunnan kokouksessa 13.1.2022. Nimistön tarkemmassa suunnittelussa päätettiin tutkia Focus-alueen nimistöksi vaihtoehtoja Kuninkaanlähteentie, Sammonmäentie sekä Ruotsinkylän nimistöstä johdehtuja nimiä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Päätösehdotus päätetään kokouksessa.