Nimistötoimikunta, kokous 10.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Puistokylän (kaava nro 3589) nimistö

Valmistelija

  • Jouni Määttä, projektipäällikkö, jouni.maatta@tuusula.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, Rykmentinpuistossa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosassa Puustellinmetsään, lännessä urheilukeskukseen ja etelässä Palkkitien teollisuusalueeseen. Suunnittelualueelle suunnitellaan monipuolista asuinaluetta, jonka sekoitettu rakenne vaihtelee kerrostaloista kytkettyihin pientaloihin ja erillispientaloihin.

Alue on maastonmuodoiltaan melko tasaista hiekkakangasta ja talousmetsää. Alue on toiminut aikaisemmin varuskunnan harjoitusalueena, johon on sijoittunut harjoitusalueen lisäksi ampumarata. Ampumaradan maaperä on myöhemmin kunnostettu. Alueen länsireunalla sijaitsee vanha ortodoksihautausmaa. Varuskunnan toiminnan lakattua alue on ollut vilkkaassa virkistyskäytössä. Alueelle on laadittu vuonna 2019 reittisuunnitelma, jonka tavoitteena on luoda pohja monipuoliselle ja houkuttelevalle reittiverkostolle. Virkistysmahdollisuuksia tarjoaa polku-ja latuverkoston lisäksi frisbeegolf-rata, jolle kunta on myöntänyt maa-alueen käyttöoikeuden 31.10.2022 saakka.

Puistokylän osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.4 - 31.8.2021 ja alueella on järjestetty kaavakävely 28.8.2021.

Nimistön alustava ideointi aloitettiin nimistötoimikunnan kokouksessa 4.11.2021.

Nimistötoimikunnan kokouksessa 12.5.2022. päätettiin ehdottaa, että Puistokylän asemakaavan nimistössä käytettäisiin varuskunnalle maitaan luovuttaneiden tilallisten emäntien nimistä johdettuja nimiä.

Nimistötoimikunnan kokouksessa 23.3.2023 päätettiin ehdottaa, että kaavassa pääkatu nimettäisiin Knuutilantieksi. Pienempiä katuja nimettäessä käytettäisiin nimiä Amanda, Henriikka, Marketta ja Ulriikka. Puistoja nimetessä tulisi käyttää Annastiinaasta ja Maijastiinaasta johdettuja nimiä. Mahdolliselle aukiolle sopiva nimi olisi Emäntien aukio.

Kokouksessa tarkastellaan päätetyn nimistön sijoittumista asemakaavassa.

Ehdotus

Ehdotus päätetään kokouksessa.

---

Nimistötoimikunta muotoili yhteistyössä seuraavan päätösehdotuksen:

Nimistötoimikunta päättää ehdottaa

  • että, kaavaan esitetty nimistö hyvksytään sellaisenaan
  • perustelut; suunnitelmassa on hienosti otettu alueen historia huomioon ja nimistö on sijoiteltu alueelle niin, että nimistä ilmenee suoraan niiden käyttötarkoitus.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.