Nimistötoimikunta, kokous 10.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.

---

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Liisa Kirves ja Jukka Lehtonen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.