Nimistötoimikunta, kokous 10.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Lahelanpellon yleissuunnitelman nimistö

Valmistelija

  • Teija Hallenberg, kaavasuunnitelija, teija.hallenberg@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 15.12.2008 hyväksynyt Lahelan alueen yleissuunnitelman, jota on tarkoitus päivittää vielä asemakaavoittamattomien alueiden osalta. Kuntakehityslautakunnan ilmoituksella 26.10.2022 on päätetty asettaa Lahelanpellon yleissuunnitelman päivityksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Yleissuunnitelman päivittäminen on tarpeen, koska alueen maankäytön tavoitteet ovat osittain muuttuneet ja alueella on monia rakentamista rajoittavia tekijöitä, esimerkiksi pehmeä maapohja, arvokkaat luontoalueet sekä pohjavedenottamo.

Alueiden rakentaminen edellyttää myös uusia tiejärjestelyjä sekä panostusta kevyen liikenteen, ulkoilureittien ja lähivirkistysalueiden kehittämiseen. Suunnitelman kulmakivi on Lahelan ja Lahelanpellon nykyisten ja tulevien asuinalueiden liittäminen Hyrylän keskustaan.

Alueelle olisi hyvä aloittaa nimistön suunnittelu tulevia puistoja ja kulkureittejä varten.

Ehdotus

Ehdotus päätetään kokouksessa.

---

Nimistötoimikunta muotoili yhteistyössä seuraavan päätösehdotuksen:

Nimistötoimikunta päättää ehdottaa

  • että, Lahelanpellon nimistön suunnittelua jatketaan
  • alueella on jo ennestään hyvin paljon viljelykseen liittyvää nimistöä ja siksi olisi perusteltua liittää uutta sanastoa historialliseen nimistöön 
  • tutkitaan mahdollisuutta käyttää murresanastoa
  • tutkitaan mahdollisuuustta käyttää pohjavedestä johdettua sanastoa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.