Nimistötoimikunta, kokous 10.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten läsnäolijat.