Lapsi- ja perheasiainneuvosto, kokous 6.5.2021

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi

Noora Allenius ja Marika Lähdeniemi.